bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu socjalnym nr 13 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Żarowie.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Żarów,14.05.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu w lokalu socjalnym nr 13 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- remont instalacji elektrycznej,
- naprawa podłogi,
- wzmocnienie i izolacja ściany,
- prace tynkarskie,
- wymiana drzwi wejściowych.

3. Termin realizacji zamówienia 25.06.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót,do
pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 25.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w
Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer
74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej
ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych
i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Załącznik:

1. Przedmiar

Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 15.05.2018 15:36
Dokument oglądany razy: 227
Nie podlega Ustawie