bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakup 2 szt. defibrylatorów AED (bateria, uniwersalne elektrody, dodatkowe elektrody CPR x 2 komplety, funkcja pediatryczna – przełącznik bez zmiany elektrod, oryginalna torba, dodatkowa szafka z alarmem akustycznym i świetlnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

W imieniu Gminy Żarów zapraszam do ponownego złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego kwoty 30.000 euro (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku art. 4 pkt. 8 – prawo zamówień publicznych), dotyczącej zakupu: „Zakup 2 szt. defibrylatorów AED (bateria, uniwersalne elektrody, dodatkowe elektrody CPR x 2 komplety, funkcja pediatryczna – przełącznik bez zmiany elektrod, oryginalna torba, dodatkowa szafka z alarmem akustycznym i świetlnym) oraz 6 szt. zestawów PSP R1 z deską i szynami Kramera, butla aluminiowa, plecak, zgodnie z rozporządzeniem KG PSP z lipca 2013r.” Ponadto wszytkie produkty wymienione w ofercie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych zgłoszonymi do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobojczych.
Ofertę proszę przesłać na adres tut. Urzędu (ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów), na numer fax 74/8580778, lub adres mailowy gczk.zarow@um.zarow.pl. Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Ofertę proszę przesłać do dnia 07 maja 2018 godz. 1400 roku na adres tut. Urzędu (ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów), na numer fax 74/8580778, lub adres mailowy gczk.zarow@um.zarow.pl.

Ogłoszenia:

  1. Wyniki rozeznania cenowego (09.05.2018 13:08)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.04.2018 08:09
Dokument oglądany razy: 324
Nie podlega Ustawie