bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie nasadzeń wraz z odcinkiem chodnika według projektu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie nasadzeń wraz z odcinkiem chodnika według projektu na działkach nr 98/11, 98/10, 98/9 oraz części działki 98/14- Plac przed „Nefrytem” w Żarowie przy ulicy Armii Krajowej.
1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- Wykonanie nasadzeń według projektu na działkach nr 98/11, 98/10, 98/9 oraz części działki 98/14- Plac przed „Nefrytem” w Żarowie przy ulicy Armii Krajowej.
3. Termin realizacji zamówienia: 25.04.2018 r. - 22.05.2018 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania prac netto lub brutto.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 19.04. 2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą (data wpływu do Urzędu do dnia 19.04.2018) na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.dzialowski@um.zarow.pl
6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 351.
7. W załączeniu projekt wykonania zieleni wraz z zakresem robót oraz listą i ilością roślin . Oryginał dokumentacji do wglądu w Referacie Komunalnym Urzędu Miejskiego w Żarowie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zakres robót wraz z ilością roślin – zagospodarowanie skweru przy „Nefrycie” w Żarowie.
1. Usunięcie i utylizacja istniejącej darni w miejscu planowanych nasadzeń.
2. Zakup, transport, montaż obrzeży typu ekobord wys. 4,5 cm (montaż od strony trawnika)
3. Zasadzenia zgodnie z wykazem (w tym zakup i transport)
- jałowiec pośredni „gold star” 202 szt
-pęcherznica kalinolistna „red baron” 92 szt.
- berberys thunberga „antroporpurea nana” 38 szt.
- tawuła szara „grefshaim” 36 szt
- wiśnia piłkowana 6 szt
-byliny 229szt
- tawuła japońska „golden princess” 92szt
-tawuła brzozolistna „tor” 46 szt
-rozplenica 154szt
-sosna górska „pumilo” 20szt
-trzcinnik ostrokwiatowy ‘karl koester” 30szt
- laurowiśnia wschodnia „caucasica” 68szt
4. Regeneracja istniejącego trawnika (wertykulacja, aeracja, dosiewki)
5. Rozłożenie agrotkaniny, mocowanie kołkami (w tym zakup i transport)
6. Obsypanie powierzchni agrotkaniny żwirkiem płukanym kolorowym 8-16 mm (w tym zakup i transport)
7. Wykonanie chodnika z kostki betonowej o pow. około 20m2 ( kostka szara gr. 6cm, obrzeże 6cm) Zakres robót wraz z ilością roślin – zagospodarowanie skweru przy „Nefrycie” w Żarowie.
1. Usunięcie i utylizacja istniejącej darni w miejscu planowanych nasadzeń.
2. Zakup, transport, montaż obrzeży typu ekobord wys. 4,5 cm (montaż od strony trawnika)
3. Zasadzenia zgodnie z wykazem (w tym zakup i transport)
- jałowiec pośredni „gold star” 202 szt
-pęcherznica kalinolistna „red baron” 92 szt.
- berberys thunberga „antroporpurea nana” 38 szt.
- tawuła szara „grefshaim” 36 szt
- wiśnia piłkowana 6 szt
-byliny 229szt
- tawuła japońska „golden princess” 92szt
-tawuła brzozolistna „tor” 46 szt
-rozplenica 154szt
-sosna górska „pumilo” 20szt
-trzcinnik ostrokwiatowy ‘karl koester” 30szt
- laurowiśnia wschodnia „caucasica” 68szt
4. Regeneracja istniejącego trawnika (wertykulacja, aeracja, dosiewki)
5. Rozłożenie agrotkaniny, mocowanie kołkami (w tym zakup i transport)
6. Obsypanie powierzchni agrotkaniny żwirkiem płukanym kolorowym 8-16 mm (w tym zakup i transport)
7. Wykonanie chodnika z kostki betonowej o pow. około 20m2 ( kostka szara gr. 6cm, obrzeże 6cm)

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.04.2018 13:27
Dokument oglądany razy: 310
Nie podlega Ustawie