bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostawa słupków drogowych z łańcuchami i podpór rowerowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę słupków drogowych z łańcuchami oraz podpór rowerowych.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) dostawa słupków drogowych z łańcuchami typ RETRO:
- słupki wykonane ze stali ocynkowanej, do zabetonowania, pomalowane proszkowo na kolor czarny, wysokość ok. 900mm (nad gruntem), średnica ok. 76mm – 25szt.,
- łańcuchy do słupków, fi 10, w kolorze czarnym – 20szt,
2) dostawa podpór rowerowych ze stali kwasoodpornej z poprzeczką, do zabetonowania, grubość ścianki 2mm, średnica rury 50mm, wysokość ok. 120cm, szerokość ok. 200cm – 2szt.
W załączeniu przykładowe wzory słupków i podpór.

3. Termin realizacji zamówienia:
dostawa w terminie do 4 tygodni od daty złożenia zamówienia.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto za komplet wraz z kosztami dostawy - waga 100 %

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
a) do wyceny należy doliczyć koszty dostawy do Zamawiającego,
b) do oferty należy dołączyć specyfikację wraz z wzorem słupków i podpór branych do wyceny,
c) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
d) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e- mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
e) Termin złożenia oferty do dnia 11.04.2018r. do godz. 15:00.

6. Osoby do kontaktu:
Agnieszka Gołuch – Referat Inwestycji i Dróg, tel. /74/ 8580 591 wew. 305

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.04.2018 10:09
Dokument oglądany razy: 297
Nie podlega Ustawie