bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę 4 sztuk wyeksploatowanych okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Armii Krajowej 45 w Żarowie.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wymianę 4 sztuk wyeksploatowanych okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Armii Krajowej 45 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż wyeksploatowanych 4 szt. okien drewnianych,
- wykonanie i montaż 4 szt. okien z PCV o wymiarach 960x1520
jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, prawe z nawietrznikami i parapetami
wewnętrznymi,
- obróbka tynkarska ościeży,

3. Termin realizacji zamówienia 30.04.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty zamieszczonej na stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 30.03.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznychi remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Załączniki:

1. Oferta cenowa

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.03.2018 09:57
Dokument oglądany razy: 248
Nie podlega Ustawie