bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

dotyczącego zamówienia pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach i Marcinowiczkach”

Numer ogłoszenia: 294078 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 273602 - 2012 data 27.07.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Biuro Obsługi Klienta.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Biuro Obsługi Klienta.
Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 09.08.2012 13:42
Ostatnie zmiany: 09.08.2012 13:53
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 870