bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiany w SIWZ

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.5.2012 „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pyszczynie, Krukowie, Gołaszycach, Mikoszowej i Marcinowiczkach”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, iż Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ:

Część I, pkt 7 SIWZ
zmienia się zapis : Termin wykonania zamówienia: - do dnia 23 listopada 2012.
na zapis: Termin wykonania zamówienia: - do dnia 19 października 2012r.

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 3
zmienia się zapis: Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie: do dnia 23 listopada 2012r.,
na zapis: Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie: do dnia 19 października 2012r.

Załącznik nr 5 do SIWZ, §3 pkt. 3.1
zmienia się zapis: Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 23 listopada 2012r.,
na zapis: Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 19 października 2012r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 02.08.2012 14:33
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 936