bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 29.01.2018 12:03 z powodu:

Unieważnia się postępowanie dotyczące „wykonania prac budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń po zakładzie fryzjerskim w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie”, bez podania przyczyny.

Wykonanie prac budowlanych (ogólnobudowlane, elektryczne, instalacyjne)

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych (ogólnobudowlane, elektryczne, instalacyjne) polegających na remoncie pomieszczeń po zakładzie fryzjerskim w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie.
1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
2.1.1. Cześć budowlana:
- Pomieszczenie biurowe o powierzchni 16 m2 i wysokości ok. 2,60m:
a/ demontaż zabudowy ściany typu siding o powierzchni ok. 42 m 2(w tym zabudowy podejścia wod-kan. do umywalki)
b/ wykonanie zabudowy ścian z płyt typu G-K na stelażu w ilości ok. 42 m2,(w tym ew. zabudowy podejścia wod-kan. do zlewu)
c/ wykonanie gładzi gipsowych w ilości ok. 42 m2,
d/ dwukrotne malowanie ścian farbami, kolor do uzgodnienia z Inwestorem w ilości ok. 42 m2,
e/ wykucie otworu drzwiowego (zgodnie z załączonym szkicem – drzwi A i drzwi B) z wstawieniem nadproża i wystawienie drzwi wew. oraz ościeżnic – drzwi wewnątrz-lokalowe, płytowe, o szerokości 90 cm, wys. 200 cm, zamykane na zamek patentowy, kolor do uzgodnienia z Inwestorem – 2 kpl.
g/ wykonanie systemowych sufitów podwieszanych na konstrukcji metalowej wypełnionej panelami o wymiarach 60x60cm w ilość ok.16 m2,
h/ wyrównanie starej posadzki i ułożenie paneli podłogowych o podwyższonych parametrach na ścieranie tj. dla budynków użyteczności publicznej, o klasie użyteczności min.33 i ścieralności AC5 wg EN 13329, kolor do uzgodnienia z Inwestorem w ilości ok.42 m2.
i/ zamurowanie otworu drzwiowego w ilości ok. 2 m2(zgodnie z załączonym szkicem)
j/ demontaż umywalki, podjeść instalacji wody oraz kanalizacji i przesunięcie umywalki w miejsce obok.(wg szkicu – szczegół ścianka/zlew) + montaż baterii do zlewu wraz z podgrzewaczem przepływowym
k/ wykonanie ścianki działowej z płyt typu G-K na stelażu o pow. ok. 2 m2 wraz z tynkowaniem i malowaniem (wg szkicu – szczegół ścianka/zlew)
l/ demontaż podlicznika wody i przeróbka instalacji wodnej w celu schowania instalacji w ścianie.
m/ wstawienie nowej kratki wentylacyjnej i ew. udrożnienie wentylacji.

- Pomieszczenie „hol” o powierzchni ok. 6,5 m2, wys. ok. 2,6 m.
a/ demontaż zabudowy ściany typu siding o powierzchni ok. 17 m2 (w tym zabudowy podejścia c.o.)
b/ wykonanie zabudowy ścian z płyt typu G-K na stelażu w ilości ok. 11 m2, (w tym zabudowy podejścia c.o.)
c/ wykonanie gładzi gipsowych w ilości ok. 11 m2,
d/ dwukrotne malowanie ścian farbami, kolor do uzgodnienia z Inwestorem w ilości ok. 11 m2,
e/ wykonanie systemowych sufitów podwieszanych na konstrukcji metalowej wypełnionej panelami o wymiarach 60x60cm w ilość ok. 10 m2,
f/ wyburzenie ścianki działowej w ilości ok. 5 m2
g/ wykonanie ścianki działowej (zgodnie z załączanym szkicem z płyt G-K na stelażu o pow. ok. 6m2 wraz z tynkowaniem i malowaniem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem oraz wykonanie w ściance otworu drzwiowego z wstawieniem nadproża i drzwi wew. oraz ościeżnic – drzwi wewnątrz-lokalowe, płytowe, o szerokości 90 cm, wys. 200 cm, zamykane na zamek patentowy, kolor do uzgodnienia z Inwestorem – 1 kpl.
h/ wyrównanie starej posadzki i ułożenie płytek gresowych o wym np. 30x30 cm impregnowanych fabrycznie, kolor do uzgodnienia z Inwestorem w ilości ok.10 m2.
i/ demontaż starych drzwi do WC, poszerzenie otworu drzwiowego, wstawienie nadproża i drzwi wew. oraz ościeżnic – drzwi wewnątrz-lokalowe typowe do WC, płytowe, o szerokości 80 cm, wys. 200 cm, zamykane (zamek typowy dla WC), kolor do uzgodnienia z Inwestorem – 1 kpl.
j/ demontaż starych szaf we wnęce, skucie tynków, wyrównanie powierzchni, tynkowanie i malowanie + lamperia w kolorze uzgodnionym z Inwestorem w ilości ok. 9m2.
k/ wstawienie nowej kratki wentylacyjnej i ew. udrożnienie wentylacji w pom. WC
l/ montaż baterii nad umywalką w pom. WC)


2.1.2. Cześć elektryczna:

1. Demontaż starej rozdzielni i rozbudowa rozdzielni w korytarzu o nowe obwody.
2. Wykonanie instalacji elektrycznej użytkowej gniazd 1fazowych - 6 sztuk.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia sufitowego – 6 punktów
4. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych - oprawy LED panel 60x60 w ilości 6 szt.
5. Wykonanie wydzielonego zasilania do PPW.
6. Ułożenie peszli dla nowej instalacji telefonicznej: (2 linie)
7. Ułożenie peszli dla nowej instalacji sieci logicznej (dwa stanowiska komputerowe)
8. Wykonanie dedykowanej sieci elektryczne do zasilania komputerów w ilości: 2x2 szt.
9. Wykonanie połączeń wyrównawczych do PPW oraz instalacji C.O.
10. Niezależne zasilanie z rozdzielni do klimatyzacji w ilości 1 szt.
11. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji po remoncie (pomiary elektryczne).
2.1.3. Cześć instalacyjna:
- Pomieszczenie biurowe o powierzchni 16 m2 i wysokości ok. 2,60m:
a/ demontaż starego grzejnika żeliwnego oraz podejść
b/ wykonanie podłączeń do grzejników z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm w ilości 3 mb
c/ dostawa i montaż nowego grzejnika dwupłytowego o wymiarach 600x1000mm - 1 szt.
d/ dostawa i montaż zaworu termostatycznego – 1 kpl.
- Pomieszczenie „hol” o powierzchni ok. 6,5 m2, wys. ok. 2,6m:
a/ demontaż starego grzejnika żeliwnego oraz podejść
b/ wykonanie podłączeń do grzejników z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm w ilości 3 mb
c/ dostawa i montaż nowego grzejnika dwupłytowego o wymiarach 600x1000mm - 1 szt.
d/ dostawa i montaż zaworu termostatycznego – 1 kpl.
- Wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji.

Uwagi:
a/ Podane w zapytaniu ofertowym ilości m2 powierzchni są wartościami przybliżonymi, do oferty należy wykonać obmiar we własnym zakresie.
b/ Wykonanie wszystkich prac budowlanych należy przeprowadzić w uzgodnieniu z pracownikami urzędu z uwagi na fakt wykonywania prac w trakcie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Żarowie.
c/ Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do wywiezienia całości gruzu i odpadów pochodzących z realizacji zlecenia.
3. Termin realizacji zamówień:
do uzgodnienia z Inwestorem: luty 2018
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto za całość wykonanych usług - waga 100 %
5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) oferty należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty.
b) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e-mailem na adres p.neczaj@um.zarow.pl, oferty w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej oferty.
c) Termin złożenia oferty do dnia 1 lutego 2018 r. do godz. 15:30.
6. Osoby do kontaktu:
Piotr Neczaj – inspektor ds. remontów i inwestycji tel. /74/ 8580 591 wew. 305

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 26.01.2018 08:05
Dokument oglądany razy: 336
Nie podlega Ustawie