bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie 30 koszy stalowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie 30 koszy stalowych.
1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:
-wysokość konstrukcji od gruntu do podstawy daszka - 1000 mm,
- szerokość konstrukcji - 440 mm ( konstrukcja wykonana z profila zamkniętego o przekroju 25x50 )
- daszek kopertowy o wym.- 420mm x 450mm (wykonany z blachy o grubości 3mm usztywniony od spodu płaskownikiem o przekroju 20x4)
- kosz na śmieci o wymiarach - szer. 300mm x dł. 300mm x wys.500mm ( wzmocniony na górnej krawędzi płaskownikiem o przekroju 20x4 )
Pojemnik pomalowany;
- konstrukcja w kolorze stalowym,
- kosz w kolorze orange,
- kosz od spodu posiada rygiel zabezpieczający
W przesłanej ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym koszty materiałów, wykonania i dostawy pojemników.
W załączeniu zdjęcie kosza (Uwaga!!!! Kolor ma być jak określony w ofercie).
3. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2018 r. - 31.03.2018 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za 1 sztukę.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać koszt brutto za 1 sztukę.
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 22.01.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymaga data wpływu 22 01 2018 r.
6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 334.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.01.2018 17:22
Dokument oglądany razy: 380
Nie podlega Ustawie