bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości terenu w obrębie gniazd do segregacji rozmieszczonych na terenie miasta Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości terenu w obrębie gniazd do segregacji rozmieszczonych na terenie miasta Żarów.

Nie podlegający Ustawie, data zakończenia: 18.12.2017 15:30
Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości terenu w obrębie gniazd do segregacji rozmieszczonych na terenie miasta Żarów

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie usługi polegającej na utrzymania w czystości terenu w obrębie gniazd do segregacji rozmieszczonych na terenie miasta Żarów. (wykaz lokalizacji gniazd w załączniku ).
Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) systematyczne zamiatanie terenu utwardzonego przy gniazdach do segregacji, wykaszanie chwastów lub trawy w przypadku umiejscowienia na gruncie, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
b)sprzątanie odpadów znajdujących się w obrębie gniazd do segregacji.
c) odpady pochodzące ze sprzątania przy w/w lokalizacjach należy utylizować zgodnie z przepisami, a odpady wielkogabarytowe dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Żarowie przy ulicy Armii Krajowej 34 w godzinach otwarcia punktu.

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena netto za miesiąc wykonania prac.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 18.12. 2017 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.dzialowski@um.zarow.pl
6. Osoby do kontaktu: Michał Działowski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 351.
7. Zamawiający może odwołać postępowanie bez podania przyczyny.
W załączeniu druk oferty oraz wykaz punktów do segregacji w mieście Żarów.

WYKAZ POJEMNIKÓW PODSTAWIONYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
LP. Ulica Lokalizacja Pojemność  
papier min. 1100L max. 2500L szkło  min. 1100L max. 2500L pety  min. 1100L max. 2500L papier  1100L szkło  1100L pety 1100L  
1 Armii Krajowej parking na rogu ul. Cichej i Armii Krajowej 1 1 1        
2 Armii Krajowej Naprzeciwko Secret Club 1 1 1        
3 Wiosenna  Przy korcie tenisowym 1 1 1        
4 Brzozowa Przy bud nr 1 jak ulica Pogodna zbiega się z szutrową ul. Brzozową 1 1 1        
5 Sikorskiego budynek nr 5 1 1 1        
6 1-go Maja   Przy Szkole Podstawowej- boks 1 1 1        
7 Wojska Polskiego naprzeciwko szkoły- wzdłuż garaży od A.K. 49 na chodniku przy W. Polskiego 1 1 1        
8 Szkolna Naprzeciwko budynku nr 4 1 1 1        
9 Wojska Polskiego pomiędzy budynkami nr 22-24 (trawnik) 1 1 1        
10 Mickiewicza na parkingu pod murem 1 1 1        
11 Mickiewicza wjazd na podwórko przy Mickiewicza 2 1 1 1        
12 Mickiewicza  Przy ogrodzeniu budynku nr 23 1 1 1        
13 Mickiewicza  Przy ogrodzeniu budynku nr 29 (na końcu asfaltowego chodnika) 1 1 1        
14 Puszkina/Kwiatowa  skrzyżowanie 1 1 1        
15 Kopernika budynek nr 7 (trawnik od stony ul. Słowackiego) 1 1 1        
16 Armii Krajowej budynek nr 23- wzdłuż ogrodzenia z torami kolejowymi 1 1 1        
17 Kręta przy boksie numeru 5 i 7 1 1 1        
18 Jarzębinowa/Dębowa przy budynku nr 19 1 1 1        
19 Armii Krajowej przy budynku nr 4  (koło przystanku autobusowego) 1 1 1        
20 Łokietka przy budynku 8a (przy garażach) 1 1 1        
21 Chrobrego/Mieszka I przy garażach- za pomnikiem III Krzyży 1 1 1        
22 Łokietka przy budynku 12- obok boksu 1 1 1        
23 Chrobrego Obok boksu Łokietka 1 1 1 1        
24 Łokietka przy boksie budynku nr 6 1 1 1        
25 Krzywoustego w boksie budynku 2-6 1 1 1        
26 Krzywoustego przy budynku 14 (trawnik na skrzyżowaniu z ul. H.Brodatego) 1 1 1        
27 Piastowska przy budynku nr 15- obok POLO   1   1   2  
28 Piastowska skrzyżowanie z ulicą Ks. Jadwigi Śl. 1 1 1        
29 Piastowska Za GCKiS przy Orliku              
30 K. Wielkiego przy budynku nr 13 (obok boksu) 1 1 1        
31 K. Wielkiego boks budynku nr 1 1 1 1        
32 Ogrodowa parking- przy wjeździe do SP 1 1 1        
33 Górnicza wjazd na Al. Janusza Korczaka 1 1 1        
34 Wojska Polskiego róg Wojska Polskiego i Dworcowa parking 1 1 1        
35 Wyspiańskiego przy garażach- obok budynku nr 6 1 1 1        
35 Krasińskiego  dawne torowisko 1 1 1        
36 Krasińskiego  dawne torowisko. 1 1 1        
37 Sportowa przy budynku dawnego laboratorium 1 1 1        
38 Zamkowa budynek 7-15 (przy boksie)   1   1   1  
39 Sikorskiego z tyłu OPS   1 1 1      
40 Dworcowa pomiędzy szaletem miejskim a punktem usługowym 1 1 1        
41 Dworcowa parking przy przejeździe kolejowym   1 1        
42 Wiejska przy budynku nr 6   1 1        
43 Zamkowa na chodniku przy placu zabaw 1 1 1        
  Razem 38 43 41 3 0 3  

ddd

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.12.2017 11:37
Dokument oglądany razy: 389
Nie podlega Ustawie