bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie projektu na roboty remontowe w budynku komunalnym, mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w ramach rozeznania cenowego rynku zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania projektu na roboty remontowe w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach.

1. Zamawiający : Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektu obejmującego wydzielenie pomieszczenia łazienki w miejscu brodzika, przebudowy dwóch lokali mieszkalnych z wydzieleniem łazienki i wnęki kuchennej, przebudowy ustępu z możliwością montażu kabiny prysznicowej, wydzielenia łazienki w pokoju mieszkania, wydzielenia łazienki w miejscu wnęki kuchennej, remontu stropu strychowego klatki schodowej.

3. Termin realizacji zamówienia 20.12.2017 r.

4. Kryterium wyboru i sposobu oceny oferty, jest cena brutto wykonania
dokumentacji.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty.

Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć w terminie do 05.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału, zawierającego podpis osoby składającej ofertę, e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.11.2017 12:33
Dokument oglądany razy: 321
Nie podlega Ustawie