bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie deratyzacji jesiennej w budynkach komunalnych Gminy Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji jesiennej w budynkach komunalnych Gminy Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie deratyzacji w 8 budynkach mieszkalnych i 2 budynkach użytkowych,

3. Termin realizacji zamówienia: 25.10.2017 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania remontu.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na
\ stronie bip.um.zarow.pl
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 16.10. 2016 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznyc i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.10.2017 13:20
Dokument oglądany razy: 304
Nie podlega Ustawie