bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie dokumentacji projektowej ogrzewania gazowego w lokalu mieszkalnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej ogrzewania gazowego w lokalu mieszkalnym przy ul. Rybackiej 33/4 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie projektu wykonawczego instalacji co z piecem dwufunkcyjnym,
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
- uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Termin realizacji zamówienia 30.11.2017 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty .
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 18.10 2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.10.2017 07:11
Dokument oglądany razy: 306
Nie podlega Ustawie