bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o aukcji - samochód pożarniczy marki „Jelcz” C-620

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Nazwa i siedziba jednostki: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
Miejsce przeprowadzenia aukcji: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 19 (Sala Narad), 24.10.2017r. Godz. 10.00.
Rodzaj sprzedawanego składnika majątku: samochód pożarniczy marki „Jelcz” C-620.
Stan techniczny (opis): samochód pożarniczy marki „Jelcz C-620” wyposażony w silnik diesla, 178 KW, 11 100cm3, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów, kabina 4 osobowa, zbudowany na podwoziu ciągnika samochodowego C-620, na wyposażeniu zbiornik na wodę o pojemności 5500 dcm3, autopompa o wydajności 1600 dcm3/min, działko strażackie, wykończenia z blachy aluminiowej, dach wykończony blachą aluminiowa i uchwytami na drabinę, w przedziale bagażowym przegrody i wysuwane szuflady na sprzęt pożarniczy. Aktualnie samochód posiada awarię silnika. Stan wizualny: zgodnie z załączonymi zdjęciami.
Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątkowy: w celu obejrzenia przedmiotu aukcji należy ustalić telefonicznie termin z pracownikiem Urzędu Miejskiego Panem Michałem Domańskim tel. 74 85-80-591 wew. 367.
Wadium: warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Wpłaty należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, do dnia 24.10.2017r. do godz 9.00 Cena wywoławcza sprzedaży: 8 500,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) Postąpienie: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) Sprzedaż przedmiotu aukcji: zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą przybicia przez prowadzącego aukcję licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę, po trzecim ogłoszeniu od ustania postąpień. Podpisanie umowy kupna – sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty za przedmiot sprzedaży, nie później niż do dnia 30.10.2017r.
Wydanie przedmiotu aukcji: wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po dokonaniu zapłaty ceny nabycia i zawarciu umowy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później jednak niż do godz. 15.00 dnia następnego tj. 25.10.2017r. Zapłatę należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Uwaga: przed wywołaniem aukcji należy okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.10.2017 14:28
Dokument oglądany razy: 362
Nie podlega Ustawie