bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:44 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o I przetargu - 2 działki rolne w Mielęcinie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony


Ogłoszenie:

Odwołanie przetargu

Burmistrz Miasta Żarów w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) o d w o ł u j e ogłoszony na dzień 21 maja 2012 r. na godz. 900 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mielęcinie, obejmującej działkę nr 43/3 i 204/2, Nr KW SW1S/00048355/7 i SW1S/00019300/5, z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Mrowiny na cele rolne i zalesienia. Cena wywoławcza wynosiła 1.900 zł, natomiast wadium 190 zł.

Odwołanie przetargu spowodowane zostało rezygnacją Gminy Żarów ze sprzedaży działki nr 204/2


Warunkami przetargu było:

  1. Wpłacenie na konto Urzędu Miejskiego w Żarowie najpóźniej do dnia 16 maja 2012r. wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
  2. Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia.
  3. Utrata wadium w przypadku uchylania się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Ważność przetargu w przypadku zaoferowania ceny o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  5. Poniesienie przez nabywcę kosztów szacunkowych i geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych.


Wszystkich zainteresowanych tą nieruchomością przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 18.04.2012 13:28
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1235