bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Żarów

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Żarów.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- przegląd instalacji w 27 lokalach mieszkalnych i 10 klatkach schodowych,
- sporządzenie protokołu z przeglądu.

3. Termin realizacji zamówienia 31.10.2017 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót .
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 27.09 2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych
i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.09.2017 11:32
Dokument oglądany razy: 327
Nie podlega Ustawie