bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę wyeksploatowanych 3 okien drewnianych na okna z PCV

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów w zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących wymianę wyeksploatowanych 3 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 1 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- demontaż wyeksploatowanych okien drewnianych,
- montaż 3 sztuk okien z PCV o wymiarze 1040 x 1640 z nawietrznikami i parapetami
wewnętrznymi,
- obróbka tynkarska ościeży,

3. Termin realizacji zamówienia 30.10.2017 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty i przedmiaru robót.
b/ ofertę należy złożyć w terminie do 18.09 2017 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych
i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.09.2017 14:06
Dokument oglądany razy: 299
Nie podlega Ustawie