bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - działania promocyjne

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wykonanie działań promocyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów” nr RPDS.03.04.04-02-0013/16, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałanie nr 3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW”

Ogłoszenia:

  1. Protokół z otwarcia ofert (16.06.2017 08:22)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.06.2017 12:38
Dokument oglądany razy: 467
Nie podlega Ustawie