bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:40 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

III przetarg - nieruchomość gruntowa, niezabudowana w Łażanach na cele produkcyjno-usługowe

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, unieważniony