bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej w Mikoszowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie przewiduje remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Mikoszowej, w którego skład wchodzą wielobranżowe roboty budowlane, zawarte w załączonej dokumentacji projektowej autorstwa Pracownia Projektowo – Usługowa Andrzej Nowak

3. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2016r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za całość wykonywanych usług – waga 100%

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty wraz z kosztorysem ofertowym,
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
c) termin złożenia oferty: do 22.07.2016 do godziny 15:30

6. Osoby do kontaktu:
Przemysław Sikora – tel. 74 858 0592

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.07.2016 09:57
Dokument oglądany razy: 531
Nie podlega Ustawie