bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2015 15:46, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana terminu przyjmowania ofert

Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania wykonawców

dot. Zamówienia publicznego nr GCKiS.271.1.2015
„Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca 3 zadania pn.:
Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie,
Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie,
Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mrowinach.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami )do Zamawiającego zostały wniesione pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi.:
Zadanie 1 „Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie”

Pytanie 1 W projekcie istnieje wzmianka o wymianie klapy drewnianej zakrywającej wejście do pomieszczenia z wodomierzem. Rys.A3. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie oraz o wskazanie parametrów nowej klapy.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w pytaniu nr 11.

Pytanie 2 Rys. A3 – zaprojektowana docieplenie poddasza z wełny mineralnej 20 cm – brak w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie wraz z niezbędnymi do tego zakresu KNR-ami.
Odpowiedź:
Wyłącza się z inwestycji remont dachu pozostawia konieczne obróbki  

UWAGA:
Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 10.12.2015 12:10
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1008