bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:42 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Konkurs ofert - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XV/99/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Żarów”.

Realizacja zadania publicznego ma na celu wsparcie funkcji opiekuńczej rodziny.
Proponowana kwota dotacji wynosi 60.000 zł.

Ogłoszenia:

  1. Wyniki konkursu (30.12.2011 14:08)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.12.2011 10:25
Dokument oglądany razy: 1102
Podlega Ustawie