bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 378892-2013 z dnia 2013-09-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Żarów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa ...

Numer ogłoszenia: 446832 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 378892 - 2013 data 18.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.
· W ogłoszeniu jest: Oferta z najniższą ceną: 7373837,67.
· W ogłoszeniu powinno być: Oferta z najniższą ceną: 7373837,55.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 04.11.2013 08:52
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1055