bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 11.01.2018 07:53 z powodu:

archiwum

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zmiana treści ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 339500 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317548 - 2013 data 07.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
· W ogłoszeniu jest: 26.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów..
· W ogłoszeniu powinno być: 29.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Biuro obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 22.08.2013 14:10
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 1149