bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - energia elektryczna

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr IiD.271.05.2011 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr IiD.271.05.2011 „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów” zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 25.11.2011 10:29
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 588