bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem pionu wentylacyjnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem pionu wentylacyjnego dla lokalu nr 1,3,4,5 przy ul. Wrocławskiej 6A w Łażanach.

 1. Zamawiający:
  Gmina Żarów
  ul. Zamkowa 2,
  58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. wykonanie pionu wentylacji wywiewnej dla lokalu mieszkalnego nr 1, 3, 4, 5 przy ul. Wrocławskiej 6A w Łażanach,
  2. prace towarzyszące.
 3. Termin realizacji zamówienia 13.09.2019 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 16.08.2019 r. do godziny 15.00:
   • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
   • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
   • faksem na numer 74 30 67 331,
   • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
 6. Osoby do kontaktu:
  Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów
  tel. 74 30 67 383,
  e-mail: m.pieczonka@um.zarow.pl.

Do pobrania:

 1. Wzór oferty,
 2. Opis techniczny do projektu budowlanego.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 12.08.2019 14:51
Dokument oglądany razy: 89
Nie podlega Ustawie