bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych obejmujących przemurowanie pieca kaflowego w lokalu mieszkalny

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania robót budowlanych obejmujących przemurowanie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 3 (pustostan) przy ul. Mickiewicza 21 w Żarowie.

 1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. rozebranie pieca kaflowego,
  2. postawienie pieca kaflowego z kafli z rozebranego pieca,
  3. podłączenie pieca do przewodu dymowego,
  4. prace towarzyszące.
 3. Termin realizacji zamówienia 30.08.2019 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 23.07.2019 r. do godziny 15:00
   • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
   • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
   • faksem na numer 74 30 67 331
   • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę
 6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 383.

Wzór oferty

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 17.07.2019 07:48
Dokument oglądany razy: 75
Nie podlega Ustawie