bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania projektu wentylacji grawitacyjnej dla lokalu mieszkalnego przy ul. Leśnej 2a/5 w Łażanach.

 1. Zamawiający:
  Gmina Żarów
  ul. Zamkowa 2,
  58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. wykonanie projektu wykonawczego w tym kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
  2. potwierdzenie złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Termin realizacji zamówienia 31.08.2019 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 23.07.2019 r. do godziny 15:00
   • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
   • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
   • faksem na numer 74 30 67 331,
   • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
 6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 383.

Wzór oferty

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 17.07.2019 10:30
Dokument oglądany razy: 74
Nie podlega Ustawie