bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - wykonanie robót budowlanych – instalacja wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych – instalacja wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie.

 1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  • instalacja wody zimnej w obrębie klatki schodowej,
  • prace towarzyszące.
  • Szczegółowy zakres prac ujęty jest w załączonym do zapytania przedmiarze robót.
 3. Termin realizacji zamówienia 30.08.2019 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 15.07.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 85 80 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl
 6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 383 wew. 304.

Pobierz pliki:

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 08.07.2019 12:50
Dokument oglądany razy: 80
Nie podlega Ustawie