bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - wykonania remontu pokrycia papowego pomieszczeń gospodarczych przy ul. Puszkina nr 3 w Żarowie.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zapytanie ofertowe

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania remontu pokrycia papowego pomieszczeń gospodarczych przy ul. Puszkina nr 3 w Żarowie.

 1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  • zakup papy dachowej i niezbędnych materiałów,
  • położenie papy dachowej na komórkach gospodarczych – 30,00m2 ,
  • prace towarzyszące.
 3. Termin realizacji zamówienia 2.08.2019 r.
 4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.
 5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
  2. ofertę należy złożyć w terminie do 11.07.2019 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 85 80 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl
 6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 85 80 591 wew. 304.

Wzór oferty

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 04.07.2019 14:16
Dokument oglądany razy: 93
Nie podlega Ustawie