bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331
telefony wewnętrzne

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

PKO Bank Polski S.A.
49 1020 5226 0000 6702 0629 6869

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Wyniki konkursu

10.03.2020

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
(umowa na zastępstwo)
Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
Stanowisko urzędnicze: ds. wymiaru podatków
Komisja nie zarekomendowała żadnego kandydata.

Wyniki konkursu

10.03.2020

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
Stanowisko urzędnicze: ds. wymiaru podatków
Komisja postanowiła zarekomendować do zatrudnienia panią Agnieszkę Sozańską zam. Wieśnica. Kandydatka spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie, posiada wiedzę z zakresu stanowiska.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

05.03.2020

Na podstawie art. 38, art. 74 ust 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 283) informuję, że dnia 4 marca br. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa i przebudowa Zakładu Electrolux Poland Sp. z o. o. w Żarowie wraz z infrastrukturą techniczną działki nr 911/2, 912/2, 913/3, 914/2, 915, 916, 917/2, 918/2, 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1, 924/2, 940/2 obręb Żarów.”

Zawiadomienie-obwieszczenie

30.01.2020

Zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2020 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2020

28.01.2020

Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka w Żarowie oraz punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej im. A. Lindgren w Zastrużu w 2020 r.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2020 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2020
Obowiązuje od 01.01.2020 do aktualizacjiOpublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 23.07.2019
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 817 579