bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Obwieszczenie

14.01.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyniki konsultacji projektu uchwały

20.12.2018

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów

Postanowienie

18.12.2018

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

13.12.2018

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę przepustu na rzece Tarnawka w granicach działki nr 745, 746 obręb Buków, gmina Żarów i działki nr 275/3 obręb Wawrzeńczyce, gmina Mietków oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. przepustu na rzece Tarnawka na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Strzegomki.

Obwieszszczenie Burmistrza Miasta Żarów

06.12.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina ŻarówOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 644 676