bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Informacja o zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żarów na okres 3 lat.

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana odnośnika

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: zmiana odnośnika