bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Karty usług

Wersja z dnia: 05.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kart

Wersja z dnia: 09.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kart

Wersja z dnia: 30.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kart

Wersja z dnia: 05.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kart

Wersja z dnia: 08.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wniosku

Wersja z dnia: 30.10.2012
Powód wprowadzenia zmian: usunięcie kart usług USC

Wersja z dnia: 26.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: dodanie karty IiD 3

Wersja z dnia: 26.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: poprawa błędów ortograficznych

Wersja z dnia: 26.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: dodanie pozostałych kart

Wersja z dnia: 26.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kart Urzędu Stanu Cywilnego

Wersja z dnia: 26.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kart referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Wersja z dnia: 26.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: poprawa błędów

Wersja z dnia: 26.07.2012
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kart referatu Finansowo-Budżetowego

Wersja z dnia: 09.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: wymiana kart, dodanie kart BOK

Wersja z dnia: 09.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodanie kolejnych kart usług - uzupełnienie