bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera

17.10.2019

Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, działając w oparciu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) informuje o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Typ projektów A , ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu

W postępowaniu wybrano ofertę Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e, 62-064 Plewiska
Była to jedyna złożona oferta.
Oferta jest zgodna z wymaganiami ogłoszenia o wyborze partnera.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.10.2019

Dokument oglądany razy: 51
« inne aktualności