bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

06.06.2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 – z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Żarów informuje, iż przeznacza do oddania w najem na okres do 3 lat niżej wskazany lokal użytkowy, wchodzący w skład komunalnego zasobu gminy Żarów.
Lokal położony jest na działce nr 259/15 przy ul. Mickiewicza 16 w Żarowie. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń (sala sprzedaży oraz zaplecze sanitarne) o łącznej powierzchni użytkowej 25,00 m2.
Wysokość stawki czynszu ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2,02 zł/m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT, zgodnie z obowiązującą aktualnie stawką 23 % płatny miesięcznie. Lokal zostanie przeznaczony na działalność magazynowo–składową.
Obwieszczenie opublikowane zostanie na tablicy informacyjnej, umieszczonej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl na okres 21 dni
w terminie od dnia 06.06.2018 roku do dnia 26.06.2018 roku.
Dodatkowych informacji dotyczących obwieszczenia można uzyskać w Referacie Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (pokój nr 11, bądź 15, tel. 74/8580 591 wew. 304 oraz 344).

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.06.2018

Dokument oglądany razy: 293
« inne aktualności