bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Żarów

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

tel. 748580 084, fax 74 8580 778

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7.30-15.30
wtorek - 8.00-16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
- za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

BZWBK S.A. oddział w Żarowie
98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

Herb

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz@um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Grzegorz Osiecki
g.osiecki@um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz@um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik@um.zarow.pl


Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ściagnia.


Aktualności

Uchwała Zarządu Województwa

10.10.2017

Uchwała w sprawie przedłużenia terminu skłądania uwag i wniosków do projektów uchwał w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

04.10.2017

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29 września 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa Fabryki Yagi Poland Factory Sp. z o. o. w zakresie części produkcyjnej, biurowej, socjalnej i technicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" działki nr 906/8, 893/7 obręb 0001 Żarów

Informacja o wynikach naboru

03.10.2017

..na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego wyłoniono kandydata :
Panią Reginę Agnieszkę Sułek zamieszkałą w Jaworzynie Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

28.09.2017

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2017 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał odmowną decyzję dla przedsięwzięcia pn.:

„Wprowadzenie w ograniczonym zakresie robót strzałowych i zmianie warunków wydobycia Kopalni Granitu „Pożarzysko”- w celu zmniejszenia strefy oddziaływania na środowisko w terenie górniczym określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego” na części działek o numerach ewidencyjnych: 81, 82, 83/2 i 83/4 obręb 0012- Pożarzysko o powierzchni 1,98 ha, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Konkurs - Wybieram Wybory

05.09.2017

1. Organizatorem II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” (dalej: „Konkurs”), są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, zwani dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zwanych dalej „Uczniami”.
3. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród Uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.03.2016
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 418 569